Reklamační formulář

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               www.nesustime.cz

Společnost:                                

Se sídlem:                                    Jílová 1635/1A, Hořovice, 26801

IČ/DIČ:                                          74794736

E-mailová adresa:                     nesnidalova.kristyna@seznam.cz

Telefonní číslo:                          +420 737517620

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:        

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:             

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě www.nesustime.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (*

 

).

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* Opravit Produkt/ Vyměnit produkt).

  1. Datum objednání(*)/datum obdržení(*)
  2. Číslo objednávky:
  3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

(*)
a v případě uznání reklamace budou navráceny zpět způsobem:

(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)(*)

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:
  2. Adresa spotřebitele:
  3. Email:
  4. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

                                      V , Dne

 

                                            
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Záznamy nebyly nalezeny...